15 Apr 2011

Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2011

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2011 skjer torsdag 5. mai kl. 7.30.

 

Det blir presentasjon av regnskapet på Shippingklubben i Oslo kl. 8.30. Et opptak av presentasjonen blir lagt på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com kort tid etterpå. Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen. Detaljer om presentasjon og telefonkonferanse vil komme på Norske Skogs hjemmeside etter påske.

 

"Silent period" i forkant av publiseringen starter tirsdag 19. april.

 

 

Spesielle poster i resultatregnskapet vil fra nå av bli kommunisert i forbindelse med publiseringen.

 

 

Oxenøen, 15. april 2011
Norske Skog
Investor relations

 

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434
Senior Advisor Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12