03 Mai 2011

Norske Skog selger skog i Brasil

Norske Skog selger skogområder i Brasil som ledd i arbeidet med å bedre selskapets finansielle posisjon.

Norske Skog har inngått avtale med det brasilianske selskapet CMNPAR Four Participacoes S.A., med rådgivning fra det amerikanske investeringsselskapet Global Forest Partners LP, om salg av rundt 21 500 hektar skogeiendom i Brasil, hvorav 10 500 hektar er produktiv skog.

 - Vi er fornøyd med skogsalget i Brasil. Skogeiendommen var utenfor vår kjernevirksomhet og genererte ikke kontanter. Salget vil forbedre vår finansielle stilling gjennom reduksjon i netto gjeld, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Salgsprisen for aksjene er USD 63,5 millioner (cirka NOK 335 millioner), og beløpet blir innbetalt en av de første dagene. Salget gir en gevinst på ca. NOK 43 millioner, som vil bli inntektsført i 1. kvartal og inkludert i regnskapslinjen "Andre gevinster og tap".


Oxenøen, 3. mai 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør for investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: (+47) 909 78 434

Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12