05 Mai 2011

Norske Skog, 1. kvartal 2011: Gradvis bedre for avispapir i Europa

Norske Skogs brutto driftsresultat var 296 millioner kroner i første kvartal 2011.

 

 

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.

 

 

Oxenøen, 5. mai 2011 

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2011 Norske Skog pressemelding
Q1 2011 Norske Skog kvartalsrapport