05 Mai 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

Elle Holding AS, eid 100% av konsernsjef Sven Ombudstvedt, 100.000 aksjer til kurs 14,1072. (349.805 aksjer, hvorav 1.805 eid av Sven Ombudstvedt privat.)


Oxenøen, 5. mai 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12