26 Mai 2011

Norske Skog selger energi i Brasil

Norske Skog har inngått en avtale om å selge alle aksjene i energiselskapet Enerpar (Energias do Paraná Ltda) til SN Power Invest AS sitt datterselskap i Brasil (SN Power Participações Ltda) for BRL 120 millioner, tilsvarende rundt NOK 410 millioner. Avtalen sikrer Norske Skogs papirfabrikk Pisa i Brasil leveranse av kraft ut 2014 og gir SN Power en årlig leveranse på 1,2 TWh elektrisk kraft fra 2015 og frem til 31. desember 2025.

- Vi har over en periode sittet med overskuddskraft i Brasil. Gjennom dette salget sikrer vi kraft til Pisafabrikken på konkurransedyktige betingelser samtidig som vi får realisert verdien av de langsiktige kraftavtalene. Dette er vi svært fornøyd med, og salget er et viktig ledd i vårt arbeid for å styrke Norske Skogs finansielle posisjon, sier Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrømseffekten etter transaksjonskostnader blir i størrelsesorden NOK 400 millioner og reduserer gjeldsgraden fra 0,90 ved utgangen av 1. kvartal 2011 til proforma 0,85 etter salget. Det forventes en mindre gevinst av salget. Endelige regnskapsmessige effekter av transaksjonen vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for 2. kvartal. Oppgjøret fant sted 25. mai.

SN Power Invest AS eies 60% av Statkraft og 40% av Norfund.

 

Norske Skog drar nytte av merverdiavgiftsrefusjon i Brasil:

Staten Paraná i Brasil har endret MVA-lovgivningen som gir Norske Skog Pisa og andre papirprodusenter mulighet til å få refundert deler av tidligere belastet merverdiavgift på varer og tjenester (ICMS) mot fremtidige utgifter til elektrisk kraft i papirproduksjon. Norske Skog kan maksimalt avregne BRL 1 million (ca NOK 3,4 millioner) per måned til dette formålet. Totalt refunderbart beløp utgjør maksimalt ca BRL 90 millioner (ca NOK 300 millioner). Dette vil redusere de fremtidige energikostnadene for Norske Skog Pisa.

 

 

Oxenøen, 26. mai 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

  

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør     
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør for investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: (+47) 909 78 434

Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12