27 Mai 2011

Norske Skog - ny bankfasilitet

Norske Skog har underskrevet en ny treårs bankfasilitet på EUR 140 millioner med DnB NOR, SEB, Nordea og Citibank.

 

Lånebetingelsene (covenants) i den nye bankfasiliteten er rentedekningsgrad (EBITDA/netto rentekostnader) og gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/EBITDA). De nåværende betingelsene for Norske Skogs bankgjeld vil gjelde inntil banklån på EUR 400 millioner er kansellert og tilbakebetalt.

 

Prosessen med å refinansiere Norske Skog vil fortsette gjennom tilrettelegging av et nytt obligasjonslån og mulig securitisation av kundefordringer.

 

 

Oxenøen, 27. mai 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

 

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør        
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:    
Direktør for investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: (+47) 909 78 434

 

Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12