01 Jun 2011

Endring i selskapsstrukturen for Norske Skogindustrier ASAs norske virksomheter

Som ledd i prosessen med å standardisere konsernstrukturen i Norske Skog gjennomføres følgende konserninterne virksomhetsoverdragelse fra Norske Skogindustrier ASA i dag, 1. juni 2011:

 

Papirproduksjonsvirksomheten ved henholdsvis Skogn, Saugbrugs og Follum skilles ut til følgende nystiftede og heleide datterselskaper av Norske Skogindustrier ASA:

 

- Norske Skog Saugbrugs AS, hvor administrerende direktør er Olle Axell

 

- Norske Skog Skogn AS, hvor administrerende direktør er Svein Aurstad

 

- Norske Skog Follum AS, hvor administrerende direktør er Oddvar Sandvei

 

Videre vil diverse konsernfunksjoner som fakturahåndtering, IT og regnskap, samt salgskontoret for det nordiske markedet og eksportmarkedet for konsernets europeiske fabrikker skilles ut til følgende nystiftede og heleide datterselskaper av Norske Skogindustrier ASA:

 

- Norske Skog Shared Services AS, hvor daglig leder er Anne-Marie Røyert

 

- Norske Skog Nordic and Export Sales AS, hvor daglig leder er Torgeir Ose

 

Utskillelsen av virksomhetene fra Norske Skogindustrier ASA gjennomføres som virksomhetsoverdragelser, og transaksjonene vil ikke påvirke konsernregnskapet. Endringene i den juridiske organiseringen av Norske Skogs virksomhet i Norge vil ikke endre den daglige virksomheten i de berørte avdelingene, og all virksomhet vil fortsatt være heleid av Norske Skogindustrier ASA.

 

 

Oxenøen,1. juni 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør            
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:             
Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12