15 Jun 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsider har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

 

Elle Holding AS, 100% eid av konsernsjef Sven Ombudstvedt, 152.000 aksjer til kurs 8,8442. (501.805 aksjer, hvorav 1.805 aksjer eid av Sven Ombudstvedt privat.)

 

 

 

Oxenøen, 15. juni 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12