16 Jun 2011

Endret Outlook fra S&P til Stable

Ratingselskapet Standard & Poor's har endret Outlook til Stable, fra tidligere Negative som resultat av refinansieringen

 

Ratingen for Norske Skogs langsiktige gjeld er opprettholdt på B-.

 

Rapporten fra S&P er vedlagt. 

 

Norske Skog
Investor relations

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding