22 Jun 2011

Norske Skog Saugbrugs starter full produksjon etter langvarig stans

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden har startet full produksjon ved enda en papirmaskin (PM6) og vil i løpet av neste uke starte opp den siste papirmaskinen (PM5) etter en omfattende brann i det termomekaniske masseanlegget 2. februar i år. Norske Skog Saugbrugs har allerede levert SC-magasinpapir fra PM6 til utvalgte kunder.

- Det er svært hyggelig at de første ordinære leveransene av papir til trykkeriene bekrefter at vi igjen er leveringsdyktige på samme kvalitetsnivå som da vi gikk ut av markedet i februar, sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

 

Den 2. februar ble det termomekaniske masseanlegget, som forsyner papirmaskinene ved Norske Skog Saugbrugs, skadet i brann. All produksjon ved fabrikken ble stanset som følge av brannen. I ettertid ble en papirmaskin (PM4) startet opp igjen og har hatt en normal produksjon på 10 000 tonn per måned. PM6 startet prøveproduksjon den 8. juni og var i full produksjon fra uke 24, mens PM5 starter produksjon den 27. juni.
Norske Skog Saugbrugs har en årlig produksjon på 545 000 tonn SC magasinpapir og sysselsetter 550 personer.

 

 

Oxenøen, 22. juni 2011
Norske Skog
Corporate communication

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding