01 Jul 2011

Ny direktør for investor relations

Tom Rogn (36) er ansatt som direktør for investor relations i Norske Skog. Han tiltrer stillingen 1. oktober.

Rogn kommer fra stilling som aksjeanalytiker i Fondsfinans. Han har også bakgrunn fra Morgan Stanley i London, fra selskapet eZ Systems, hvor han var finansdirektør, samt som selvstendig konsulent. Rogn er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

- Rogns brede bakgrunn sikrer at vi vil kunne opprettholde og videreutvikle Norske Skogs gode forhold til de ulike aktørene i finansmarkedet. Ansettelsen reflekterer at dette har høy prioritet for Norske Skog og for meg, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

 I vår ble det meldt at Jarle Langfjæran fratrer stillingen som direktør for investor relations, et ansvar han har hatt siden stillingen ble opprettet i 1993.

Frode Tegnér fungerer nå som kontaktperson for finansmarkedet. Det vil han gjøre frem til Rogn tiltrer stillingen, og Tegnér vil også etter dette være involvert i IR-arbeidet.


Oxenøen, 1. juli 2011
Norske Skog
Corporate communication


For mer informasjon:

Media: Finansmarkedet:
Kommunikasjonsdirektør   Senior rådgiver Investor Relations
Carsten Dybevig Frode Tegnér
Mob: +47 917 63 117 Mob: +47 906 19 102

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12