04 Aug 2011

Norske Skog, 2. kvartal 2011: Bedret gjeldssituasjon, svak drift i Europa

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon. 

 

Oxenøen, 4. august 2011 

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Q2 2011 Norske Skog pressemelding
Q2 2011 Norske Skog kvartalsrapport