04 Aug 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

 

Elle Holding AS, 100% eid av konsernsjef Sven Ombudstvedt, 100.000 aksjer til kurs 5,9798. (601.805 aksjer, hvorav 1.805 aksjer eid av Sven Ombudstvedt privat.)
Juridisk direktør Lars Peder Sperre, 10.000 aksjer til kurs 6,00 (18.700 aksjer).

 

 

Oxenøen, 4. august 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12