11 Aug 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsider har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

 

Strategidirektør Gaute H. Andreassen, 21.600 aksjer til kurs 4,6262 (39.300 aksjer).

 

 

 

Oxenøen, 11. august 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12