06 Sep 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsider har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

Strategidirektør Gaute H. Andreassen, 50.000 aksjer til kurs 4,9097 (89.300 aksjer).


Oxenøen, 6. september 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12