12 Sep 2011

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

 

Regnskapsdirektør Knut Kårbø Erichsen, 10.000 aksjer til kurs 4,6489. (16.506 aksjer).  

 

 

Oxenøen, 12. september 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12