13 Okt 2011

Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2011

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2011 skjer torsdag 3. november kl. 07:30.   

Det blir presentasjon av regnskapet i DnBNORs lokaler på Aker Brygge i Oslo kl. 08:30. Et opptak av presentasjonen blir lagt ut på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com kort tid etterpå.

 

Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Detaljer for telefonkonferansen er som følger:

+44 (0)20 7136 2054 International Toll
800 56054 Norway Toll Free
0800 279 4841 UK Toll Free
1877 249 9037 USA Toll Free
Confirmation code: 1457472

Det bes om at innringere registrerer seg senest 12:55.

Et opptak av konferansen vil bli tilgjengelig på nettet senere.

På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter torsdag 20. oktober.

Oxenøen, 13. oktober 2011
Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659
Senior Advisor
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102    
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12