24 Okt 2011

Norske Skog best i Norge på klimarapportering - og fjerde best i Norden

For fjerde år på rad er Norske Skog representert i CDPs (Carbon Disclosure Project) årlige nordiske kåring 'Carbon Disclosure Leadership Index'. Indeksen er en sentral del av CDPs årlige, nordiske rapport, og fremhever de beste nordiske selskapene innen området for klimarapportering.

- Kåringen er en viktig anerkjennelse av vårt arbeid for å fremme åpenhet om miljø og klimarelaterte forhold. Systematisk rapportering og oppfølging må til hvis vi skal oppnå resultater når det gjelder å redusere utslipp og spare energi, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

CDP er en uavhengig organisasjon med et allmennyttig formål som representerer 551 institusjonelle investorer med en samlet forvaltningsportefølje på USD 71 000 milliarder. CDP sammenstiller informasjon vedrørende selskapers drivhusgassutslipp samt klimarelaterte risiki og muligheter, og utvikler standarder for metoder og prosesser bak rapportering av karbonrelaterte utslipp.Oxenøen, 24. oktober 2011
Norske SkogFor mer informasjon:

Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12