03 Nov 2011

Norske Skog, 3. kvartal 2011: Bedre drift for Norske Skog

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.


Oxenøen, 3. november 2011
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q3 2011 Norske Skog pressemelding
Q3 2011 Norske Skog kvartalsrapport