03 Nov 2011

Norske Skog : Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

Elle Holding AS, 100% eid av konsernsjef Sven Ombudstvedt, 300.000 aksjer til kurs 3,6112. (1.001.805 aksjer, hvorav 1.805 eid av Sven Ombudstvedt privat.)


Oxenøen, 3. november 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12