07 Nov 2011

Mulig salg av Norske Skog Parenco

Norske Skog har nådd et nivå i forhandlingene med en mulig kjøper av papirfabrikken Norske Skog Parenco og returpapirvirksomheten Reparco Group i Nederland som gjør det nødvendig å involvere de ansattes representanter på fabrikken. Norske Skog har bedt om uttalelse fra de ansattes samarbeidsutvalg om den mulige salgstransaksjonen.

Om en avtale med den potensielle kjøperen blir nådd, vil fabrikken bli ombygd til å produsere andre produkter enn avis- og magasinpapir etter 2012. Norske Skog vil gi mer informasjon når en avtale er godkjent av de respektive selskapene.

Norske Skog Parenco har en årlig produksjonskapasitet av avis- og magasinpapir på 265 000 tonn. 

Oxenøen, 7. november 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12