25 Nov 2011

Norske Skog : Anbefaler nedleggelse av Follum

Konsernledelsen i Norske Skog anbefaler overfor styret å foreløpig opprettholde full drift ved fabrikkene på Skogn og i Halden, men å legge ned produksjonen ved Norske Skog Follum. Administrasjonens plan innebærer at produksjonen ved Follum vil bli avviklet senest 31. mars 2012.

- Det er med tungt hjerte overfor samtlige ansatte, leverandører og lokalsamfunnet at vi anbefaler å legge ned Norske Skog Follum. Norske Skog selger mindre papir enn før siden mange erstatter papir med elektroniske medier. Da trenger vi dessverre ikke så mange fabrikker som lager papir lenger, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Norske Skogs ledelse har ved flere anledninger i år gjort det klart at konsernet må vurdere produksjonskapasiteten. Dagens anbefaling er et resultat av en omfattende prosess, som også har involvert de tillitsvalgte.

- Overfor de 356 ansatte på Follum beklager vi dette sterkt, og vi vil forsøke å bistå så godt vi kan i den kommende fasen. De har gjort en kjempejobb med produktutvikling, kostnadsreduksjoner og energieffektiviseringer. På tross av alle tiltak, er resultatene blitt forverret år for år, sier Ombudstvedt.

Små fabrikker er dyre å drive, og Norske Skog har faset ut flere mindre fabrikker både i Norge og utlandet de siste fem årene. Follum er den minste fabrikken Norske Skog har i Norge, og den har de høyeste kostnadene per tonn. Det har vært arbeidet med alternativer for videre drift ved Follum. Det foreligger ingen løsning som ledelsen finner forsvarlig for Norske Skog.

- Vi trenger ikke flere konkurrenter og mer papir i markedet. Vi trenger færre konkurrenter og mindre papir i markedet. Fortsatt drift av Follum med en annen eier, vil gjøre situasjonen vesentlig vanskeligere for våre fabrikker i Trøndelag og Østfold, sier Ombudstvedt.

- Norske Skog har alltid vist og vil alltid vise samfunnsansvar. Men vi har tapt milliarder, og vi er ikke i en situasjon der vi kan tillate oss å tape mer penger. Hvis vi ikke handler nå, settes hele konsernet og alle arbeidsplassene i fare, sier Ombudstvedt.

Flere forhold har skapt problemer for Norske Skogs virksomhet generelt og for de norske fabrikkene spesielt. Papirprisene er fortsatt for lave i forhold til prisene på de viktigste råvarene. For de norske fabrikkene er det en ekstra byrde at den norske kronen har fortsatt å styrke seg utover i 2011, noe som gjør det stadig vanskeligere å drive norsk industri i internasjonal konkurranse.

I den kommende prosessen vil de ansattes representanter fortsatt være involvert, i tråd med avtaler og regelverk og i tråd med Norske Skogs samarbeidskultur. Saken vil bli behandlet i ordinære møter av Norske Skogs styre og bedriftsforsamling den 7. og 8. desember.

Norske Skog Follum ligger ved Hønefoss og har 356 ansatte. Fabrikken produserer forbedret avispapir, magasinpapir og bokpapir. Årlig kapasitet er 290.000 tonn.


Oxenøen, 25. november 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:

Kommunikasjonsdirektør
                                                                                                 Carsten Dybevig

Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:                                                                                                

Direktør Investor Relations

Tom Rogn

Mob: 948 55 659