07 Des 2011

Norske Skogs styre anbefaler nedleggelse av Follum

Styret i Norske Skog anbefaler å legge ned produksjonen ved Norske Skog Follum. I morgen, torsdag, vil Norske Skogs bedriftsforsamling behandle saken.

Dersom bedriftsforsamlingen følger styrets anbefaling, er planen at produksjonen ved Follum vil opphøre senest 31. mars 2012.

Styrets vedtak ble gjort mot stemmen til styremedlemmet fra Follum.

 - Norske Skog selger mindre papir enn før fordi mange erstatter papir med elektroniske medier. Vi trenger dessverre ikke så mange papirfabrikker lenger, og derfor må fabrikken med dårligst konkurransekraft tas ut først, sier styreleder Eivind Reiten i Norske Skog.

- Styrets flertall anser at det ikke foreligger noe forsvarlig alternativ til nedleggelse av Follum. Dette er beklagelig overfor de Follum-ansatte. Det har over tid vært ført reelle forhandlinger med Viken Skog om mulig salg av Follum. Det har ikke vært mulig å komme frem til en avtale som både er økonomisk- og markedsmessig forsvarlig for Norske Skog, sier styreleder Eivind Reiten i Norske Skog.

Norske Skog Follum ligger ved Hønefoss og har 356 ansatte. Fabrikken produserer forbedret avispapir, magasinpapir og bokpapir. Årlig kapasitet er 290.000 tonn.

Oxenøen, 7. desember 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12