08 Des 2011

Norske Skogs bedriftsforsamling vedtok nedleggelse av Follum

Norske Skogs bedriftsforsamling vedtok i dag å følge styrets anbefaling om å avvikle produksjonen ved Norske Skog Follum.

- Bedriftsforsamlingen har i dag behandlet forslag fra konsernstyret i Norske Skog ASA om permanent stegning av papirproduksjonen ved Norske Skog Follum AS. Bedriftsforsamlingen som består av 12 aksjonær- og 6 ansattvalgte medlemmer, til sammen 18 medlemmer, besluttet mot 4 stemmer å gi sin tilslutning til styrets vedtak fra i går. Dette er åpenbart en vanskelig sak for ansatte og leverandører til Follum, men beslutningen styrker grunnlaget for fremtidig konkurranseevne og lønnsomhet for de øvrige norske virksomheter i Norske Skog. Bedriftsforsamlingen har tillit til den måten styret har behandlet denne saken på," sier Tom Ruud, leder av bedriftsforsamlingen Norske Skog.

- Dette har vært en vanskelig tid for Norske Skog, men det er vår oppfatning at det er tvingende nødvendig å redusere kapasiteten. Fortsatt drift av Follum med en annen eier, vil gjøre situasjonen vesentlig vanskeligere for våre fabrikker i Trøndelag og Østfold. Avgjørelsen i dag innebærer fortsatt full drift ved våre fabrikker på Skogn og i Halden, selv om det heller ikke her kan utstedes garantier for fremtiden, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

 - Norske Skog vil så godt som mulig bistå de Follum-ansatte i den kommende fasen. Norske Skog ønsker å tilrettelegge for ny aktivitet i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Norske Skog Follum ligger ved Hønefoss og har 356 ansatte. Fabrikken produserer forbedret avispapir, magasinpapir og bokpapir. Årlig kapasitet er 290.000 tonn.

Oxenøen, 8. desember 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12