30 Des 2011

Norske Skog - Lånebetingelser - Verdipapirisering - Klosterøya - Parenco

Norske Skog har inngått en avtale med sitt banksyndikatet om endring av lånebetingelsene for EUR 140 mill. bankfasiliteten som ble etablert i mai i år. Den nye avtalen reduserer kravene til finansielle nøkkeltall for 2012 og gir dermed større fleksibilitet. For detaljer, vennligst se våre hjemmesider; www.norskeskog.com/Investors

Norske Skog har avsluttet samtaler med en motpart for å etablere verdipapirisering av kundefordringer i Europa uten å oppnå enighet.

Norske Skog har signert en avtale med Bratsberg Gruppen og Conceptor om oppgjør av selger kreditter relatert til salget av Klosterøya, området der Union var lokalisert. Med forbehold om kjøper finansiering vil dette bidra med NOK 100 mill. i kontanter i februar 2012. Med denne avtalen er salg for rundt NOK 250 mill. av ikke-kjernevirksomhet gjennomført i 2. halvår 2011 som tidligere indikert.

Den tidligere annonserte salgsprosessen for konvertering av Norske Skog Parenco fortsetter. Samtidig fortsetter Norske Skog å se på alternativ bruk av industriområdet. Produksjon av publikasjonspapir vil bli avsluttet senest i løpet av 2013.

Oxenøen, 30. desember 2011

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør for Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12