12 Jan 2012

Norske Skog og NTE inngår langsiktig kraftavtale

Norske Skog har inngått en langsiktig kraftavtale med NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken på Skogn.

Den nye avtalen vil sammen med en avtale som ble inngått med Statkraft i fjor, sikre Norske Skog Skogn tilstrekkelig kraft til full drift av fabrikken. Avtalen er inngått på kommersielle vilkår og gjelder for 7 år fra 1. januar 2012. Den nye avtalen med NTE sikrer leveranse av 0,4 TWh pr. år frem til 31.12.2018.

- Vi er godt fornøyd med avtalen. Norske Skog Skogn er viktig både for konsernet og for skognæringen i Midt-Norge. Dette er et viktig bidrag til å sikre arbeidsplasser på Skogn, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

- Skogn er en av de mest miljøvennlige og effektive papirfabrikkene i Europa. Sterk norsk krone og krevende markedsforhold i hele industrien, gjør at fabrikken må ha tilgang på stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for å kunne opprettholde driften, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

- NTE er glad for å få på plass en avtale med en svært viktig kraftintensiv industrivirksomhet i vår region. Norske Skog på Skogn er en hjørnesteinsbedrift i Nord-Trøndelag med stor betydning for verdiskaping og sysselsetting. Kraftavtalen samsvarer også godt med vår strategi for prissikring av kraftproduksjonen, sier konsernsjef Torbjørn R. Skjerve i NTE.

Norske Skog Skogn sysselsetter 450 personer. Produksjonen startet i 1966. Fabrikken produserer avispapir, med Storbritannia som det største enkeltmarkedet. 

Oxenøen, 12. januar 2012

Norske Skog                                                               NTE
Kommunikasjon og samfunnskontakt                            Kommunikasjonsavdeling

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
For NTE:
Konsernsjef
Torbjørn R. Skjerve
Mob: 915 19 700
For NTE:
Informasjonssjef
Dagfinn Brendmo
Mob: 915 42 105
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12