23 Jan 2012

Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2011

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2011 finner sted onsdag 8. februar kl. 07:00.  

Det blir presentasjon av regnskapet i SEBs lokaler på Filipstad Brygge 1 i Oslo kl. 08:30. Presentasjonen overføres live via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil også bli lagt ut i etterkant.

Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Detaljer for telefonkonferansen er som følger:

+44 (0)20 7136 2055 International Toll
800 56053 Norway Toll Free
0800 279 4992 UK Toll Free
1877 280 2296 USA Toll Free
Confirmation code: 1280245

Det bes om at innringere registrerer seg senest 12:55.

Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden.

På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "silent period" i forkant av resultatene.


Oxenøen, 23. januar 2012

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Senior Advisor
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12