14 Feb 2012

Norske Skog selger overskuddskraft

Norske Skog selger tilbake deler av energikontrakten til Statkraft.

Norske Skog har fremforhandlet avtale om å selge overskuddskraft i Sør-Norge til Statkraft.

Salget omfatter en årlig leveranse på 680 gigawattimer og gjelder perioden frem til utgangen av 2020. Transaksjonen vil bli gjennomført innen utgangen av februar 2012.

Nettoproveny og regnskapsmessig effekt vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av Norske Skogs resultater for første kvartal 2012.

Bakgrunnen for salget er at Norske Skog etter nedleggelsen av Norske Skog Follum har kontrakt på større kraftvolumer enn konsernets fabrikker har bruk for. Etter salget er kontrakten tilpasset selskapets behov fremover.

- Kraften vi nå selger ble i sin tid kjøpt på en langsiktig, kommersiell kontrakt i et marked hvor kraftprisene var lavere enn i dag. Når det først er slik at vi ikke lenger trenger like mye kraft, er det fornuftig å selge den for å fokusere på å drive vår industrivirksomhet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Oxenøen, 14. februar 2012


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12