02 Mar 2012

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styrende organer i Norske Skog

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Siri Beate Hatlen og Karen Kvalevåg som nye styremedlemmer i Norske Skog. Styret foreslår overfor generalforsamlingen å avvikle bedriftsforsamlingen i Norske Skog.

- Det er en enstemmig valgkomité som står bak forslagene på styremedlemmer. De foreslåtte kandidatene vil styrke Norske Skog i en krevende tid for selskapet, sier valgkomitéens leder Tom Ruud.

Styret
Valgkomitéen foreslår at Eivind Reiten gjenvelges som styreleder. Videre foreslår valgkomitéen gjenvalg av Helge Evju, Finn Johnsson og Åse Aulie Michelet som styremedlemmer. Valgkomitéen foreslår at Siri Beate Hatlen og Karen Kvalevåg velges som nye styremedlemmer.

Siri Beate Hatlen (54) har omfattende styre- og ledererfaring fra privat og offentlig sektor og har jobbet mye med omstilling og restrukturering. Hun er for tiden styreleder i Sevan Marine ASA, Ungdoms-OL 2016 samt styremedlem i Interimstyret for ny eksportfinansieringsordning og Unibuss AS. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) og har en MBA fra INSEAD.

Karen Kvalevåg (45) er konsernsjef i Umoe Restaurant Group. Hun er statsautorisert revisor fra NHH og har en omfattende økonomi- og regnskapsbakgrunn samt erfaring fra ledelse og forretningsutvikling.

I tillegg til de seks aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre representanter av og blant de ansatte i selskapet til styret. Ordningen med nestleder i styret foreslås avviklet.

Bedriftsforsamlingen
Styret foreslår overfor generalforsamlingen å avvikle bedriftsforsamlingen. Norske Skogs bedriftsforsamling består i dag av 12 aksjonærvalgte medlemmer og seks medlemmer valgt av og blant de ansatte, som alle har ett års funksjonstid. I tilfelle generalforsamlingen ikke vedtar å avvikle bedriftsforsamlingen, foreslår valgkomitéen gjenvalg på følgende medlemmer til bedriftsforsamlingen: Tom Ruud (leder), Tom Ratkhe (nestleder), Emil Aubert, Ragnhild Borchgrevink, Maalfrid Brath, Ann Kristin Brautaset, Helge Leiro Baastad, Maria Moræus Hanssen, Even Mengshoel, Karen Helene Ulltveit-Moe og Olav Veum. Eilif Due foreslås som nytt medlem av bedriftsforsamlingen.

Valgkomitéen
Det foreslås gjenvalg av Tom Ruud (leder), Ole H Bakke, Helge Leiro Baastad og Kirsten Idebøen som medlemmer av valgkomitéen.

Årets valgprosess
Dersom generalforsamlingen den 25. april i år beslutter å avvikle bedriftsforsamlingen, vil valg av styre og valgkomitéen foretas av generalforsamlingen. Dersom bedriftsforsamlingen videreføres, vil medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen velges av generalforsamlingen, mens medlemmer til styret deretter velges av den nye bedriftsforsamlingen samme dag.

Samleoversikt
Dersom innstillingene fra valgkomitéen og styret tas til følge på generalforsamlingen, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

Styret Valgkomitéen
Eivind Reiten (leder)
Helge Evju
Siri Beate Hatlen
Finn Johnsson
Karen Kvalevåg
Åse Aulie Michelet
Tom Ruud (leder)
Ole H. Bakke
Helge Leiro Baastad
Kirsten Idebøen

Oxenøen, 2. mars 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Mobil: +47 917 63 117
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12