23 Mar 2012

Publisering av årsrapport for 2011 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 25. april 2012 kl 11:00 på i selskapets lokaler på Oxenøen Brug i Bærum. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2011 finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag. Den trykte årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: oddrunn.ringstad@norskeskog.com.  

For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 2. mars i år.

For mer informasjon, se www.norskeskog.com.

Oxenøen, 23. mars 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Norske Skog Generalforsamling 25 april 2012 - innkalling