26 Mar 2012

Norske Skog selger virksomheten i Chile

Norske Skog har inngått avtale om et salg av Norske Skog Bio Bio i Chile til Group BO, et konsortium av chilenske investorer, for 56 millioner USD. Group BO planlegger å fortsette avispapirproduksjonen.


- Salget er en del av vår strategi om å forbedre Norske Skogs kontantstrøm og finansielle situasjon. Vi er veldig fornøyd med å selge den chilenske virksomheten til en industriell aktør som har langsiktige planer for fabrikken, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Fabrikken har en total avispapirproduksjon på omlag 125 000 tonn per år, og er en av totalt fire avispapirfabrikker i Sør-Amerika.

Investorgruppen som utgjør Group BO er allerede partnere i BO Packaging, et større selskap innenfor emballasje i Chile og Peru. Konsortiet er ledet av investeringsselskapet Pathfinder, tidligere eier av Masisa, og har investeringer innenfor blant annet emballasje, glassprodukter, bygningsmaterialer, agrivirksomhet og eiendom.

Transaksjonen forventes sluttført i andre kvartal.

DNB Markets har vært Norske Skogs finansielle rådgiver.

Oxenøen, 26. mars 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

  

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relation
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12