26 Mar 2012

Norske Skog selger Follum til Viken Skog

Norske Skog har inngått avtale om salg av Follum til Viken Skog, som har ambisiøse fremtidsplaner for området.

Norske Skog har etter beslutningen om nedleggelse av produksjonen ved Follum, arbeidet for å finne aktuelle interessenter som kan skape ny aktivitet på området. Norske Skog anser det som en god løsning at andre nå tar over den videre utviklingen.

- Norske Skog er svært tilfreds med at Viken Skog nå overtar arbeidet med å skape ny aktivitet på Follum. Det har vært viktig for oss å finne en kjøper med ambisjoner for fremtiden, med støtte fra Buskerud Fylkeskommune og Ringerike kommune og regionalt næringsliv, samt ikke minst fra fagforeningene på Follum. Jeg ønsker Viken Skog og Ringeriksregionen til lykke med et spennende utviklingsarbeid, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog. 

- Viken Skog vil utvikle en ny, fremtidsrettet treklynge med utgangspunkt i Follum. Beliggenheten og den eksisterende infrastrukturen i hjertet av Norges rikeste skogområder, gjør Follum til et naturlig sentrum for en offensiv satsing. Det vil være en milepæl for Ringeriksregionen at Follum nå blir et senter for bærekraftig utvikling av miljøvennlige produkter fra skogen.  Vi har hatt et godt samarbeid med Nærings- og handels departementet i prosessen med å utarbeide våre langsiktige industriplaner. Nå forventer vi at Regjeringen stiller opp med virkemidler som fremmer innovasjon og forskning innenfor skogbasert industri, for å bidra til det kjempeløftet vi nå står ovenfor, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i Viken Skog.

Netto salgsproveny er i størrelsesorden 60 millioner kroner, som forfaller ved overtakelse. Overtakelsen finner sted i løpet av andre kvartal 2012. Salget gjennomføres ved at Viken Skog kjøper Norske Skog Follum AS, Follum Industripark AS og samtlige eiendommer knyttet til fabrikkområdet, inklusiv Årbogen. Norske Skog vil demontere og beholde deler av det tekniske produksjonsutstyret. Norske Skog avvikler produksjonen ved Follum fredag den 30. mars.

Totalt gir salget av Follum en regnskapsmessig gevinst på i størrelsesorden 30 millioner kroner. Dette blir bokført i første kvartal 2012. DHT Corporate Services og Advokatfirmaet Haavind AS har vært Norske Skogs finansielle rådgivere.

Det vil bli avholdt en signeringsseremoni på Follum i dag kl 10.00 der pressen er hjertelig velkommen til å møte. Fremmøte vil bli ved hovedinngangen til administrasjonsbygget.

Oxenøen, 26. mars 2012  

Norske Skog Viken Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt Kommunikasjonsavdeling
For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659
For Viken Skog:
Administrerende direktør
Ragnhild Borchgrevink
Mob: +47 917 59 300
For Viken Skog:
Kommunikasjonsrådgiver
Linda Camilla Strømsod
Mob: +47 926 83 644
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12