19 Apr 2012

Endring i valgkomiteens innstilling på medlem til styret i Norske Skog

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Eilif Due som nytt styremedlem i Norske Skog etter at Helge Evju har trukket sitt kandidatur.

Helge Evju trekker sitt kandidatur for valg til nytt styre på generalforsamlingen i Norske Skog den 25. april 2012 som følge av at Viken Skog nå har solgt det alt vesentlige av sin aksjepost i Norske Skog.

Valgkomiteen i Norske Skog tar Evjus fratreden til etterretning og foreslår enstemmig Eilif Due som nytt styremedlem. Eilif Due er sivilingeniør, bedriftsøkonom og gårdbruker med bosted Levanger. Han har bakgrunn fra olje-, verks- og anleggsindustrien. Han er styreleder i Allskog SA og er styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, Hoff SA og Arcus AS. Due har ingen oppdrag for Norske Skog.

Bedriftsforsamlingen
Som meddelt i en tidligere pressemelding den 2. mars 2012 har styret foreslått overfor generalforsamlingen å avvikle bedriftsforsamlingen. Eilif Due var foreslått som nytt medlem til bedriftsforsamlingen. Hans kandidatur erstattes nå av Aud Lysenstøen som foreslås som nytt medlem til bedriftsforsamlingen, for det tilfelle at denne likevel ikke avvikles.

Samleoversikt
Dersom innstillingene fra valgkomitéen og styret tas til følge på generalforsamlingen, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

Styret Valgkomitéen
Eivind Reiten (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Finn Johnsson
Karen Kvalevåg
Åse Aulie Michelet
Tom Ruud (leder)
Ole H. Bakke
Helge Leiro Baastad
Kirsten Idebøen

Valgkomiteens oppdaterte innstilling er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Oxenøen, 19. april 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Mobil: +47 917 63 117

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Valgkomiteens innstilling