20 Apr 2012

Norske Skog: Flagging

I forbindelse med Norsk Skogindustrier ASA's ordinære generalforsamling 25. april 2012 har Jon-Aksel Torgersen, pr. dato mottatt fullmakter uten stemmeinstruks for 8.590.000 aksjer som representerer 4,5% av aksjekapitalen. Sammen med Astrup Fearnley AS, Gironde AS og Fiducia AS egne aksjer representerer Jon-Aksel Torgersen pr. dato 9,3% av aksjekapitalen på generalforsamlingen.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.