25 Apr 2012

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 25. april 2012. Generalforsamlingen gjenvalgte Eivind Reiten (leder), Finn Johnsson og Åse Aulie Michelet som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nye medlemmer ble valgt Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Karen Kvalevåg og Jon-Aksel Torgersen. Generalforsamlingen valgte Eivind Reiten til styreleder. De ansatte har valgt Kjetil Bakkan, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer.

Generalforsamlingen gjenvalgte Ole H. Bakke, Helge Leiro Baastad, Kirsten Idebøen og Tom Ruud til valg- og honorarkomiteen. Tom Ruud ble valgt til leder i valg- og honorarkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok å avvikle bedriftsforsamlingen. Styrets forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse og/eller opptak av konvertibelt obligasjonslån oppnådde ikke nødvendig 2/3-dels flertall og ble ikke vedtatt. De øvrige sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valgkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Eivind Reiten (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Finn Johnsson
Karen Kvalevåg
Åse Aulie Michelet
Jon-Aksel Torgersen

Valgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie
Tom Ruud (leder)
Ole H. Bakke
Helge Leiro Baastad
Kirsten Idebøen

Oxenøen, 25. april 2012
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skogs generalforsameling