05 Jun 2012

Norske Skog: Meldepliktig handel

Konsernsjef Sven Ombudstvedt har kj°pt 700 000 aksjer i Norske Skog til kurs 3,4182. Ny beholdning 1 705 061 aksjer, hvorav 1 000 000 aksjer er eid gjennom 100%-eid selskap Elle Holding AS.

Oxen°en, 5. juni 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven ž5-12