02 Aug 2012

H2 kjøper Norske Skog Parenco og returpapirvirksomheten

Norske Skog har inngått avtale om å selge papirfabrikken Parenco i Renkum, Nederland og den globale returpapirvirksomheten, Reparco, til det nederlandske investeringsselskapet H2 Equity Partners. Norske Skog forventer å realisere rundt EUR 30 millioner (rundt NOK 220 millioner) som følge av transaksjonen. Transaksjonen er et ledd i arbeidet med å redusere Norske Skogs netto gjeld. H2 ser gode vekstmuligheter for fabrikken, og vil vurdere konvertering av fabrikken til å produsere emballasjepapir.

- Salget er et ledd i vår strategi for å bedre Norske Skogs kontantstrøm og finansielle posisjon. Lønnsomheten ved Parenco har lenge vært en utfordring, og vi har vurdert både salg og stenging av fabrikken. Vi er meget fornøyd med å kunne selge til en industriell aktør med langsiktige planer for den samlede virksomheten ved Parenco, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

 - Vi er fornøyde med at Parenco med 100 års historie, kan fortsette virksomheten. Fabrikken er veldrevet med motiverte og faglig dyktige medarbeidere, moderne utstyr og er geografisk velplassert. Tilgangen på råvarer fra Reparco øker den strategisk verdien. Vi ser vekstmuligheter for Parenco, i hovedsak drevet av overgang til bedre kvaliteter av magasinpapir og vekst i andre publiseringssegmenter. Det er vår ambisjon å skape et sunt selskap med høy kvalitet, bærekraftige produkter og en forsvarbar markedsposisjon, som er i tråd med den overordnede visjonen til H2 Equity Partners om å bygge bedre bedrifter, sier Harmen Geerts, partner i H2 Equity Partners.

Leveranser til eksisterende kunder vil bli effektuert i henhold til inngåtte salgsavtaler. H2 vil etablere en egen salgsorganisasjon da Norske Skogs salgsorganisasjon kun vil bistå Parenco i en overgangsfase. Transaksjonen har liten operasjonell effekt for resten av Norske Skog. Norske Skog vil fortsatt være en betydelig produsent av avis- og magasinpapir i Europa med fabrikker i Norge, Tyskland, Frankrike og Østerrike.

Parenco driver for tiden en av to papirmaskiner ved fabrikken. H2 vil vurdere nye markedssmuligheter for den nå nedstengte maskinen. Markedsanalysen vil ta 6-12 måneder. Dersom det ikke skulle være noen fremtid for den andre maskinen, vil den forbli nedstengt, og Parenco vil restrukturere og tilpasse organisasjonen til markedsforholdene. H2 har sikret seg støtte for denne fremgangsmåten hos bedriftsutvalget og fagforeningene ved bedriften.

Salget vil bli regnskapsført og ferdigstilt i tredje kvartal 2012. Salget betinger myndighetsgodkjennelse i Nederland. Bedriftsutvalgene ved Parenco og Reparco har allerede gitt positivt tilsagn til transaksjonen.

H2 vil utnevne Frans Versteeg, som har lang ledererfaring og er fungerende fabrikkdirektør ved Parenco, som ny administrerende direktør. Kurt Martens vil fortsette som administrerende direktør ved Reparco.

H2 Equity Partners (H2) er et uavhengig, privat equity-selskap grunnlagt i 1991, med kontorer i Amsterdam, Køln og London. H2 har spesialkompetanse på omstillinger og oppkjøp av potensielle vekstselskaper i Benelux, Tyskland og Storbritannia.

Lysaker, 2. august 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Og H2 Equity Partners

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør    
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:      
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
For H2 Equity Partners:
Ingo Heijnen
Phone: +31 65 586 79 04
or +31 20 404 47 07

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12