17 Aug 2012

Norske Skog: Endringer i konsernledelsen

Norske Skogs konsernledelse blir redusert fra syv til tre personer med virkning fra 1. september 2012. Den nye konsernledelsen vil bestå av konsernsjef Sven Ombudstvedt, konserndirektør for finans (CFO) Rune Gjessing og konserndirektør for operasjonell virksomhet (COO) Trond Stangeby.

- Jeg er takknemlig for å få med meg to så svært erfarne personer som Rune og Trond i den videre utviklingen av selskapet. Utfordringene fremover vil fortsatt være å tilpasse kapasitet til markedets behov, og samtidig tilpasse vår organisasjon til selskapets størrelse og aktiviteter. Jeg vil takke samtlige av de avtroppende konserndirektørene. De har alle gjennom flere år bidratt med svært verdifullt arbeid for å bedre lønnsomheten i konsernet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

- Strukturen på den nye konsernledelsen vil være tilpasset den operative driftsmodellen vi allerede har gjennomført. Vi tar nå det endelige steget fra en konsernstyrt organisasjon til en flatere organisasjon med selvstendige forretningsenheter. De overordnede målene med endringene har vært å bedre avkastningen og kontantstrømmen fra fabrikkene samt redusere de faste kostnadene, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Rune Gjessing (49) er nå ansvarlig konserndirektør for virksomheter utenfor Europa. Han har vært i konsernledelsen siden 2007 og vært ansatt i Norske Skog siden 2002. Han har bl.a. vært konserndirektør strategi og IR-direktør.

Trond Stangeby (62) er nå engasjert som konserndirektør for organisasjonsutvikling, og vil engasjeres som konserndirektør for operasjonell virksomhet (COO). Stangeby har bred erfaring fra ulike ledende stillinger i norsk industri.

Direktør for kommersielle aktiviteter Jan-H. Clasen beholder sine oppgaver og ansvarsområder. Han vil rapportere til konserndirektør for operasjonell virksomhet (COO) Trond Stangeby.

Lysaker, 17. august 2012


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12