09 Sep 2012

Norske Skog : Norske Skog investerer NOK 500 mill i Australia

Norske Skog vil konvertere en papirmaskin ved Boyerfabrikken i Australia til å produsere bestrøket papir, og vil stenge en avispapirmaskin ved Tasmanfabrikken på New Zealand.

- Vi satser for fremtiden i Australia, og investerer derfor NOK 500 millioner. Med solid finansieringsstøtte fra australske myndigheter styrker vi virksomheten ved Boyer. Dette vil skape fremtidige vekstmuligheter for konsernet, sier konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt.

Norske Skog vil i løpet av de neste to årene investere AUD 84 millioner ved Boyerfabrikken på Tasmania for å produsere bestrøket papir til blant annet kataloger. Australske føderale myndigheter vil bidra med AUD 28 millioner i tilskudd. Den tasmanske staten vil gi AUD 13 millioner i lån.  Prosjektet forventes å være ferdig i første kvartal av 2014.

- Varig stengning av 150 000 tonn kapasitet ved Tasmanfabrikken på New Zealand er nødvendig for å skape bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud av avispapir i regionen. Det er stor overkapasiteten av avispapir i regionen. Tross årevis med god innsats fra de ansatte er beslutningen dessverre uungåelig. Tidsrammer og opplegg rundt kapasitetsavviklingen vil bli gjenstand for konsultasjon med ansatte og andre interessenter, sier Ombudstvedt. 

De endelige kostnadene av restruktureringen vil bli kjent etter konsultasjonsprosessen er fullført.

Lysaker, 9. september 2012
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:  
Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet:
Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations
Carsten Dybevig Tom Rogn
Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12