15 Okt 2012

Norske Skogs regnskap for tredje kvartal 2012

Publisering av Norske Skogs regnskap for tredje kvartal 2012 finner sted torsdag 1. november kl. 07:00. 

Det blir presentasjon av regnskapet i DnBs lokaler på Aker Brygge i Oslo kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44(0)20 7784 1036 International Toll
800 56054 Norway Toll Free
0800 279 4977 UK Toll Free
1877 280 1254 USA Toll Free
Confirmation code: 2046807


Innringere bes registrere seg før 12:55.

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Lysaker, 15. oktober 2012

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12