18 Jan 2013

Norske Skogs hovedkontor flyttes til Skøyen

Konsernsjef Sven Ombudstvedt har signert leiekontrakt for Norske Skogs nye hovedkontor på Skøyen. Hovedkontoret vil ligge sentralt på Skøyen i Fram Eiendoms nybygg i Karenslyst allé 49. Flytting vil skje i begynnelsen av juni 2013.

Norske Skog har i de siste årene vært gjennom en stor reorganisering og kraftig nedbemanning som reduserer behovet for de store lokalene på Oxenøen.

- Norske Skog er et helt annet selskap i dag enn bare for noen år siden. Vår intensjon er å ha tidsriktige, effektive og trivelige lokaler tilpasset antall ansatte og vår nåværende virksomhet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Norske Skog har hatt hovedkontor på Oxenøen i Bærum kommune siden 1998. Norske Skog og utleier av hovedkontoret på Oxenøen (OBOS og Aspelin-Ramm) er blitt enige om å avvikle dagens leieforhold i løpet av juni 2013.

- Vi har vært veldig fornøyde med lokalene på Oxenøen, og vil takke utleier for godt samarbeid gjennom leietiden, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

DNB Næringsmegling har bistått Norske Skog i arbeidet med å finne nye lokaler.

Lysaker, 18. januar 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
 
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12