21 Jan 2013

Norske Skogs regnskap for fjerde kvartal 2012

Publisering av Norske Skogs regnskap for fjerde kvartal 2012 finner sted torsdag 7. februar kl. 07:00. Det blir presentasjon av regnskapet i DnBs lokaler i Bjørvika kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44(0)20 7136 2051 International Toll
800 56053 Norway Toll Free
0800 279 4841 UK Toll Free
1877 249 9037 USA Toll Free
Confirmation code: 5387434

Innringere bes registrere seg før 12:55. På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Lysaker, 21. januar 2013

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:


Media:
Kommunikasjonsdirektør   
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12