08 Feb 2013

Norske Skog: Valg- og honorarkomitéens innstilling

Valg- og honorarkomitéen i Norske Skog foreslår Ingelise Arntsen som nytt styremedlem. Dag J. Opedal foreslås som ny leder av valg- og honorarkomitéen, og Olav Veum foreslås som nytt medlem av valg- og honorarkomitéen.

- Det er en enstemmig komité som står bak forslag til nytt styremedlem og nye medlemmer av valg- og honorarkomitéen. Ingelise Arntsen har omfattende bakgrunn fra industrivirksomheter og energibransjen, både gjennom operativ ledelse og en rekke styreverv, sier komitéens leder Tom Ruud.

Styret
Komitéen foreslår at Eivind Reiten gjenvelges som styreleder. Videre foreslås gjenvalg av de øvrige styremedlemmer Eilif Due, Finn Johnsson, Siri Beate Hatlen, Jon-Aksel Torgersen og Karen Kvalevåg. Det foreslås heller ikke i år nestleder til styret.

Ingelise Arntsen (46) har omfattende styre- og ledererfaring fra norsk og internasjonal virksomhet innen industri- og energisektoren. Hun er for tiden konsernsjef i Sway Turbine AS og styremedlem i Multiconsult AS, EAM Solar ASA og Grieg Seafood ASA. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Kværner og Statkraft. Av utdannelse har hun en Bachelor of Science i økonomi fra Handelshøyskolen i København.

I tillegg til de syv aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre styremedlemmer av og blant de ansatte i selskapet til styret.

Valg- og honorarkomitéen
Dag J. Opedal foreslås som ny leder etter Tom Ruud. Olav Veum foreslås som nytt medlem etter Ole H Bakke. Helge Leiro Baastad og Kirsten Idebøen foreslås gjenvalgt som medlemmer av valg- og honorarkomitéen.

Dag J. Opdeal er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en Master of Business Administration (MBA) fra INSEAD. Han har tidligere blant annet vært konsernsjef i Orkla ASA. Han er styreleder i Vizrt Ltd og Meltwater BV samt styremedlem i Telenor ASA, Nammo AS og Kirkens Nødhjelp.

Olav Veum er skogbruker, og har tidligere vært blant annet daglig leder i Vest-Telemark Næringsforum og næringssjef i Fyresdal kommune. Han er for tiden styreleder i Norges Skogeierforbund og AT Skog SA, og styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke.

Samleoversikt
Dersom valg- og honorarkomitéens innstilling tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

StyretValgkomitéen
Eivind Reiten (leder)
Ingelise Arntsen
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Finn Johnsson
Karen Kvalevåg
Jon-Aksel Torgersen
Dag J. Opedal (leder)
Helge Leiro Baastad
Kirsten Idebøen
Olav Veum

Oxenøen, 8. februar 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Mobil: +47 917 63 117

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12