13 Mar 2013

Norske Skog - Endrede lånebetingelser

Norske Skog har inngått en avtale med sitt banksyndikat om endrede lånebetingelser knyttet til bankfasiliteten for 1. kvartal 2013. De nye kravene til finansielle nøkkeltall er 5,75:1 for gjeld i forhold til inntjening og 1,75:1 for rentedekning. Størrelsen på bankfasiliteten ble redusert til EUR 70 millioner, fra EUR 140 millioner, en størrelse som er bedre tilpasset dagens likviditetsbehov for konsernet. Norske Skog arbeider med å refinansiere bankfasiliteten. Norske Skog har en løpende dialog med sine fire relasjonsbanker om eventuelle endringer på lånebetingelser i kommende kvartaler.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12