08 Apr 2013

Norske Skogs regnskap for først kvartal 2013

Publisering av Norske Skogs regnskap for første kvartal 2013 finner sted torsdag 25. april kl. 07:00. 

Det blir presentasjon av regnskapet i DnBs lokaler i Bjørvika kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44(0)20 7136 2055 Confirmation code: 3074890

Innringere bes registrere seg før 12:55.

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Lysaker, 8. april 2013
Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12