11 Apr 2013

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 11. april 2013. Generalforsamlingen gjenvalgte Eivind Reiten (leder), Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Finn Johnsson, Karen Kvalevåg og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem ble valgt Ingelise Arntsen. Generalforsamlingen gjenvalgte Eivind Reiten til styreleder. De ansatte har valgt Kjetil Bakkan, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer.


Generalforsamlingen gjenvalgte Helge Leiro Baastad og Kirsten Idebøen til valg- og honorarkomiteen. Som nye medlemmer ble valgt Dag J. Opedal og Olav Veum. Dag J. Opedal ble valgt til leder i valg- og honorarkomiteen.


Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen. Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.


Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Eivind Reiten (leder)
Ingelise Arntsen
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Finn Johnsson
Karen Kvalevåg
Jon-Aksel Torgersen


Valgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie
Valgt av aksjonærene:
Dag J Opedal (leder)
Helge Leiro Baastad
Kirsten Idebøen
Olav Veum

Valgt av de ansatte:
Jan Magnar Hansen

Oxenøen, 11. april 2013


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog vedlegg
Norske Skogs generalforsameling