30 Apr 2013

Norske Skog: Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken i Halden.

- Vi er godt fornøyd med avtalen. Norske Skog Saugbrugs er viktig både for konsernet og for skognæringen i Sør-Norge. Dette er med på å sikre arbeidsplasser på Saugbrugs, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS.

Den nye avtalen med Statkraft sikrer leveranse av 1,0 TWh pr. år frem til 31.12.2020. Avtalen trer i kraft 1. mai 2013. Den nye avtalen sikrer Saugbrugs tilnærmet full kraftinndekning de neste årene.

Norske Skogindustrier ASA har terminert den langsiktige konsernavtalen fra 1998 som gjaldt kraftleveranser for Sør-Norge.

- Det er uhensiktsmessig og ikke kommersielt optimalt å fortsette med en konsernkontrakt i Sør-Norge når vi kan få en egen spesialsydd avtale tilegnet Saugbrugs fremtidige behov for kraftleveranser. For å redusere valutaeksponeringen er avtalen inngått i euro, sier Ombudstvedt.

- Saugbrugs er en av de mest miljøvennlige og effektive papirfabrikkene i Europa. Sterk norsk krone og krevende markedsforhold i hele industrien, gjør at fabrikken må ha tilgang på stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for å kunne opprettholde driften, sier adm.dir. Roy Vardheim i Norske Skog Saugbrugs.

Norske Skog Saugbrugs AS sysselsetter rundt 530 personer. Fabrikken har en produksjonskapasitet på 530 000 tonn magasinpapir (SC/superkalandrert), med Tyskland og USA som de største enkeltmarkedene.  

Lysaker, 30. april 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
  

For ytterligere informasjon: 
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12