17 Jun 2013

Norske Skog selger deler av sin virksomhet i Brasil

Norske Skog har inngått en avtale om å selge 51% av aksjene i Norske Skog Pisa i Brasil til Papeles Bio Bio S.A., (tidligere Norske Skog Bio Bio) som er kontrollert av Group BO/Pathfiner, et konsortium av chilenske investorer. Den avtalte kjøpesummen for 51% eierandel er USD 41,3 millioner.

- Salget er del av vår strategi med å forbedre Norske Skog sin kontantstrøm og finansielle stilling. Vi er fornøyd med å selge deler av den brasilianske virksomheten, og samarbeide med en industriell aktør, både som vi kjenner fra salget av vår tidligere chilenske virksomhet i 2012 og som har med langsiktige planer for Pisa, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Vi er svært glade for å ha Norske Skog som vår partner i Brasil, et land der BO/Pathfinder for tiden driver en emballasjevirksomhet. Dette samarbeidet vil helt sikkert styrke vår posisjon i det søramerikanske markedet og vil gi bedre service til våre nåværende og fremtidige kunder, sier Juan Obach, adm.dir. i Papeles Bio Bio S.A.   

Pisafabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 170 000 tonn, og er en av i alt fire avispapirfabrikker i Sør-Amerika. Papeles Bio Bio har avtalt vilkårene for å kjøpe Norske Skogs resterende aksjer i det brasilianske virksomhet innenfor en forventet tidshorisont på ett til to år.

Kjøperen, Papeles Bio Bio S.A., er en del av BO/Pathfinder gruppen. Investorgruppen eier også BO Packaging, som er et av de ledende selskapene innen emballasje i Chile, Brasil og Peru. Konsortiet er ledet av investeringsselskapet BO/Pathfinder gruppen, tidligere eier av Masisa, og har investeringer innenfor papirproduksjon, emballasje, glassprodukter, bygningsmaterialer, agrivirksomhet og eiendom.

Salgstransaksjonen for 51% eierandel forventes sluttført i løpet av juni 2013.

Oslo, 17. juni 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12