02 Jul 2013

Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2013

Publisering av Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2013 finner sted torsdag 18. juli kl. 07:00. 

Det blir presentasjon av regnskapet i DnBs lokaler i Bjørvika kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44(0)20 3427 1909
Kode: 6586683
Innringere bes registrere seg før 12:55

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta.
Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Oslo, 2. juli 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12