03 Okt 2013

Norske Skog begrenser produksjonen av magasinpapir

På grunn av overkapasitet i markedet for CM (coated mechanical) magasinpapir, vil Norske Skog Walsum fra andre halvdel av desember midlertidig stanse produksjonen ved papirmaskin (PM) 4. Maskinen har en årlig produksjonskapasitet på 225 000 tonn. Walsums andre papirmaskin, PM 10,  vil fortsette å produsere LWC (Light Weighted Coated) med en årlig kapasitet på 200 000.

- Den midlertidige nedstengningen av kapasitet ved Walsum er nødvendig både for å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter magasinpapir i Europa, og for å unngå ulønnsom drift på Walsum. Til tross for en stor innsats av de ansatte med å redusere kostnader, er avgjørelsen dessverre uunngåelig, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kunder vil motta leveranser fra andre Norske Skog fabrikker og papirmaskiner. Alle eksisterende leveranseforpliktelser vil bli innfridd.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør  
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12